Dr.Kalmantis
Κινητό 6972 839327
Σταθερό 2108252505

Υστεροσκόπηση

Υποβλεννογόνιο ινομύωμα με πλατιά βάση

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση

Τι είναι ?

Η υστεροσκόπηση είναι μια ενδοσκοπική τεχνική η οποία αποτελεί μέθοδο εκλογής για την διάγνωση και θεραπεία των περισσότερων παθολογικών καταστάσεων της μήτρας γιατί μας παρέχει το πλεονέκτημα της απ’ ευθείας οπτικής παρατήρησης του εσωτερικού της μήτρας και ως εκ τούτου μπορεί να συνδυαστεί με κατευθυνόμενη χειρουργική θεραπεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υστεροσκόπηση, εκτός από αμελητέο μετεγχειρητικό πόνο και ταχεία ανάρρωση ασθενούς έχει και σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την κλασική χειρουργική μέθοδο, στην οποία μια γυναίκα θα πρέπει να νοσηλευτεί για τουλάχιστον 4-5 ημέρες.

Ο μετεγχειρητικός πόνος εξαρτάται και από την εμπειρία και την κατάρτιση του ιατρού, την τεχνική που εφαρμόζει και τα φάρμακα που χορηγεί τόσο πριν όσο και μετά την επέμβαση. Ο γυναικολόγος που εξειδικεύεται στην συγκεκριμένη μέθοδο, πρέπει να είναι γνώστης των σύγχρονων τεχνικών όχι μόνο για την αποφυγή του μετεγχειρητικού πόνου αλλά και την αποφυγή τραυματισμού του τραχήλου της μήτρας, ιδιαίτερα σε νέες γυναίκες που αποσκοπούν στο άμεσο ή στο απώτερο μέλλον να έχουν μια ομαλή και επιτυχημένη εγκυμοσύνη.

 

Πότε γίνεται;

Η υστεροσκόπηση είτε διαγνωστική είτε χειρουργική, πρέπει να γίνεται στο πρώτο ήμισυ του κύκλου της γυναίκας και συγκεκριμένα μεταξύ 6ης και10ης ημέρα της περιόδου. Αν επιτευχθεί η υστεροσκόπηση, πέραν αυτών των χρονικών ορίων, κρίνεται αναξιόπιστη και οδηγεί τον γιατρό σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

 

 

Ι) Διαγνωστική υστεροσκόπηση

Για τον έλεγχο του εσωτερικού της μήτρας θεωρείται τεχνική ακριβής και πλεονεκτεί έναντι της υστεροσαλπιγγογραφίας και της διαγνωστικής απόξεσης της κοιλότητας της μήτρας (ενδομήτριο). Αυτό διότι αποφεύγεται η τυφλή προσέγγιση (απόξεση) και η ακτινοβολία (υστεροσαλπιγγογραφία).

Η διαγνωστική υστερόσκοπηση και η τρισδιάστατη υπερηχογραφία αποτελούν μεθόδους για ανίχνευση της παθολογίας της μήτρας. Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται σε γυναίκες που έχουν στο ιστορικό τους αποβολές η ετοιμάζονται να μπουν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η επιστημονική εγκυρότητα και η αξιοπιστία των μεθόδων αυτών έχει. σαν αποτέλεσμα την αποφυγή ακόπων επεμβάσεων, την όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία της γυναίκας δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μία μελλοντική εγκυμοσύνη.

Ενδείξεις διαγνωστικής υστεροσκόπησης

Κύρια ένδειξη είναι η αξιολόγηση του ενδομητρίου και η ανώμαλη αιμορραγία της μήτρας (μητρορραγία) ή η παράταση της περιόδου της γυναίκας (μηνορραγία) ή τέλος οι διαταραχές περιόδου της γυναίκας. Αυτές μπορεί να οφείλονται σε ορμονικές μεταβολές (δυσλειτουργικές αιμορραγίες) ή σε ύπαρξη ξένων σωμάτων (ενδομήτριο σπείραμα) ή σε ύπαρξη πολυπόδων, ινομυωμάτων ή τέλος σε ύπαρξη κακοήθειας. Σημαντικός επίσης είναι ο ρόλος της διαγνωστικής υστεροσκόπησης στον έλεγχο της υπογονιμότητας αφού μπορεί να διαγνώσει παθολογικές καταστάσεις όπως οι συγγενείς ανωμαλίες (διαπλαστικές) της μήτρας, οι συμφύσεις και τα διαφράγματα.

ΙΙ) Χειρουργική υστεροσκόπηση

Η χειρουργική υστεροσκόπηση αποτέλεσε αλματώδη εξέλιξη στον τομέα της γυναικολογικής ενδοσκόπησης αφού επιτυγχάνεται το ύψιστο χειρουργικό αποτέλεσμα χωρίς χειρουργικές τομές, χωρίς ράμματα. Η ασθενής νοσηλεύεται μόνο για λίγες ώρες, δεν ταλαιπωρείται όπως σε άλλες  επεμβάσεις και επιστρέφει την ίδια μέρα στις καθημερινές της δραστηριότητες.

Η μέθοδος αυτή με την χρήση ειδικών εργαλείων, καταφέρνει σε ελάχιστο χρόνο να καθαρίσει το εσωτερικό της μήτρας από πολύποδες, ινομυώματα, συμφύσεις, όσο το δυνατόν ατραυματικά, αναπλάθοντας έτσι το εσωτερικό στρώμα της μήτρας (ενδομήτριο). Κατά αυτόν τον τρόπο, αυξάνονται οι πιθανότητες εγκυμοσύνης, το έμβρυο βρίσκει πρόσφορο έδαφος να εμφυτευθεί αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά επιτυχούς έκβασης της κύησης.

Η υστεροσκοπική χειρουργική διακρίνεται σε:

Α) μικρή (παραδοσιακή χειρουργική)

Αφορά βιοψία ενδομητρίου λύση απλών συμφύσεων και αφαίρεση σπειραμάτων και μικρών πολυπόδων.

Β) μεγάλη (ρεζεκτοσκοπική – Laser χειρουργική)

Αφορά αφαίρεση ινομυωμάτων στην κοιλότητα της μήτρας (υποβλεννογόνια), αφαίρεση μεγάλων πολυπόδων, διόρθωση διαπλαστικών ανωμαλιών μήτρας (εκτομή διαφραγμάτων διθάλαμης μήτρας), λύση εκτεταμένων συμφύσεων και τέλος καταστροφή του ενδομητρίου σε γυναίκες με σοβαρές αιμορραγίες.

Τεχνική υστεροσκόπησης

Η ασθενής τοποθετείται σε θέση λιθοτομίας και μετά από σχολαστική αντισηψία των έξω γεννητικών οργάνων και του κόλπου γίνεται εισαγωγή του υστεροσκοπίου διαμέσου του τραχηλικού στομίου στην κοιλότητα της μήτρας. Επισκοπείται ο τραχηλικός σωλήνας, η κοιλότητα της μήτρας και τα σαλπιγγικά στόμια, για τυχόν ύπαρξη παθολογίας.

Όργανα διαγνωστικής και χειρουργικής υστεροσκόπησης

  1. Υστεροσκόπιο (είναι ένα τηλεσκόπιο 2,4mm – 10mm το οποίο περιβάλλεται από μία μεταλλική θήκη. Η θήκη αυτή διαθέτει οπές αφ’ ενός μεν για την έγχυση του διατατικού μέσου (υγρού ή αερίου) εντός της κοιλότητας της μήτρας, αφ’ ετέρου για την εισαγωγή ειδικών εργαλείων για τις επεμβάσεις.
  2. Βοηθητικά εργαλεία υστεροσκοπικής χειρουργικής
  3. Μέσα διάτασης της ενδομητρικής κοιλότητας. Για τη διαγνωστική υστεροσκόπηση χρησιμοποιείται διοξείδιο του άνθρακα ή φυσιολογικός ορός ενώ για την χειρουργική υστεροσκόπηση όπου γίνεται χρήση ρεζεκτοσκοπίου και ηλεκτρικής διαθερμίας χρησιμοποιούνται μη αγώγιμα υγρά όπως γλυκίνη και γλυκόζη 5%.
  4. Φωτιστικές πηγές
  5. Καλώδια φωτισμού
  6. Συστήματα κάμερας – οθόνης

Επιπλοκές χειρουργική υστεροσκόπησης

Είναι η διάτρηση της μήτρας, οι αιμορραγίες, οι μετεγχειρητικές φλεγμονές και η υπερφόρτωση των υγρών από τα μέσα διάτασης και η είσοδος των υγρών αυτών στην κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα καρδιακή αρρυθμία, σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας και πνευμονικό οίδημα.

Πότε αντενδείκνυται η υστεροσκοπική χειρουργική;

Σε: φλεγμονές, κύηση, αιμορραγίες του γεννητικού σωλήνα.

ΙΙΙ) Πώς αφαιρείται υστεροσκοπικά ένα ινομύωμα;

Πρέπει να τονισθεί ότι η σωστή προεγχειρητική αξιολόγηση , με την βοήθεια της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας, επιτρέπει την καλύτερη μέθοδο επιλογής για την αφαίρεση ενός ινομυώματος που προβάλλει στην κοιλότητα της μήτρας.

Τα ινομυώματα που προβάλλουν εντός της κοιλότητας της μήτρας, έχουν σαν ιδανικότερο τρόπο αφαίρεσης τους, την χειρουργική υστεροσκόπηση με ρεζεκτοσκόπιο. Η υστεροσκοπική αφαίρεση των ινομυωμάτων, που το μεγαλύτερο μέρος τους, προβάλλει εντός της κοιλότητας, είναι, κατά κύριο λόγο, δύσκολη , απαιτεί σημαντική χειρουργική εμπειρία, και κατά κανόνα, πέραν της μίας υστεροσκοπικής επέμβασης. Τα ινομυώματα που εντοπίζονται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στο τοίχωμα της μήτρας πρέπει να αφαιρούνται λαπαροσκοπικά.

Όπως φαίνεται στο video,  η αγκύλη του ρεζεκτοσκοπίου (loop) , αφαιρεί μικρά κομμάτια του ινομυώματος , κόβοντας και παράλληλα καίγοντας τον ιστό του ινομυώματος. Μετά ακολουθεί επιμελής αιμόσταση των περιοχών που αιμορραγούν. Η επέμβαση έχει λάβει τέλος όταν αποκαλύπτεται το μυομήτριο ( δηλαδή το έσω πέταλο της μήτρας ) .

Σε ποια φάση του κύκλου της γυναίκας πρέπει να αφαιρείται υστεροσκοπικά το ινομύωμα;
Την 7η-10η ημέρα του κύκλου, γιατί τότε τεχνικά η επέμβαση είναι ευκολότερη και λιγότερο αιματηρή.

Ποιά   η υποτροπή μετά την υστεροσκοπική επέμβαση του ινομυώματος;
Είναι 6%-30%. Κυρίως αφορά περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατή η ολοκληρωτική εξαίρεση από την πρώτη φορά. Όσο πιο έμπειρος είναι ο χειρουργός και όσο πληρέστερη προεγχειρητική εκτίμηση έχει γίνει  τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα της μετεγχειρητικής υποτροπής.

IV) Πώς αφαιρείται υστεροσκοπικά ο πολύποδας της μήτρας;

Όταν ο πολύποδας έχει μίσχο , πρέπει να αφαιρείται με υστεροσκοπικό ψαλίδι ( video ) ‘Όταν ο πολύποδας έχει πλατιά  βάση , η ενδεικνυόμενη μέθοδος είναι η χειρουργική υστεροσκόπηση με ρεζεκτοσκόπιο.

Να τονισθεί ότι η αφαίρεση των πολυπόδων της μήτρας, ιδίως σε νέες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, πρέπει να γίνεται υπo την άμεση όραση ης υστεροσκόπησης και όχι με απόξεση , διότι:

1. Η απόξεση είναι τυφλή μέθοδος ,υπάρχει μεγάλη πιθανότητα  να μην κοπεί ο μίσχος και ο πολύποδας σύντομα να υποτροπιάσει.
2. Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος με την απόξεση, τραυματισμού της μήτρας.
3. Με την απόξεση δημιουργούνται συμφύσεις που διαταράσσουν την γονιμοποιητική ικανότητα    της γυναίκας.

Δείτε επίσης πως εκτελώ την αφαίρεση πολλαπλών πολύποδων και ινομύωματων με τη χρήση υστεροσκοπικής χειρουργικής στο κανάλι μου στο Youtube.