Dr.Kalmantis
Κινητό 6972 839327
Σταθερό 2108252505

Λαπαροσκόπηση

 


  Δείτε επίσης: 
Τι είναι το Ινομύωμα
Τι είναι τα Υποβλεννογόνια Ινομυώματα
Ενημερωθείτε για το κόστος της λαπαροσκόπησης


 

Τι είναι – πλεονεκτήματα μεθόδου;

Η Λαπαροσκόπηση είναι μία σύγχρονη ενδοσκοπική μέθοδος και αποτέλεσε αλματώδη εξέλιξη στον τομέα της γυναικολογικής χειρουργικής. Η χειρουργική αυτή τεχνική, βασίζεται στην αρχή ότι έχουμε το μεγαλύτερο αποτέλεσμα για την ασθενή με την μικρότερη δυνατή παρέμβαση [ minimally invasive surgery ].

Η μέθοδος της λαπαροσκόπησης σε αντίθεση με τις κλασικές χειρουργικές επεμβάσεις εμφανίζει τα εξής πλεονεκτήματα:

 1. Μη σημαντικό χειρουργικό τραύμα
 2. Αμελητέα απώλεια αίματος
 3. Μικρότερος χειρουργικός τραυματισμός επί των ιστών, με αποτέλεσμα:
  • Ταχεία ανάρρωση
  • Συντομότερη διαμονή στο νοσοκομείο – μαιευτήριο
  • Χαμηλότερο κόστος νοσηλείας
  • Ταχεία επάνοδο στην εργασία
  • Έλλειψη μετεγχειρητικών επιπλοκών

 

Τεχνική

Χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία ( Λαπαροσκοπικά- έχουν μέγεθος μικρών σωλήνων) και μαζί με το λαπαροσκόπιο ( τηλεσκόπιο πάχους 3- 11 χιλιοστών ) εισάγονται μέσω οπών και των κοιλιακών τοιχωμάτων στην πύελο ( λεκάνη ) της γυναίκας.Το λαπαροσκόπιο είναι συνδεδεμένο με πηγή ψυχρού φωτισμού και φέρει σύστημα κάμερας για την καταγραφή των πεπραγμένων σε οθόνες-video μέσα στ ην χειρουργική αίθουσα.Η κοιλιά της γυναίκας «γεμίζει» με διατατικό μέσο- αέριο (διοξείδιο του άνθρακα-CO2 ) και επισκοπείται έτσι το εσωτερικό της κοιλιάς και η πύελος της γυναίκας. Αξίζει δε να αναφερθεί, ότι μετά το τέλος της επέμβασης αφαιρείται όλο το αέριο και η κοιλιά της γυναίκας επανέρχεται πλήρω ς στην αρχική της μορφή και κατάσταση.

Κατηγορίες

Η Λαπαροσκόπηση διακρίνεται σε :

1. Διαγνωστική λαπαροσκόπηση

Xρησιμοποιείται για να:

 • διερευνηθεί ακαθόριστος πόνος στην πύελο της γυναίκας , χωρίς να υπάρχουν ευρήματα από τον υπερηχογραφικό ή αιματολογικό έλεγχο.
 • διερευνηθεί η υπογονιμότητα
 • διερευνηθεί το αυξημένο ποσοστό αποβολών [καθ΄εξιν αποβολές ].
 • διερευνηθούν άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως ενδομητρίωση (είτε στη πύελο είτε εκτός πυέλου), εξωμήτρια κύηση, ινομυώματα, διάχυτη φλεγμονή της πυέλου ( P.I.D), εξαρτηματικοί όγκοι και τέλος μερική ή ολική απόφραξη των σαλπίγγων.

2. Χειρουργική λαπαροσκόπηση

Χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς, όπως:

 • αφαίρεση εστιών ενδομητρίωσης
 • λύση συμφύσεων
 • αφαίρεση εξωμήτριας κύησης
 • ολική υστερεκτομή
 • αφαίρεση ωοθηκών, σαλπίγγων.
 • αντιμετώπιση γυναικολογικού καρκίνου.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκόπησης

 • Η νοσηλεία διαρκεί 1 μέρα και η ανάρρωση είναι εντυπωσιακά γρήγορη έναντι των κλασσικών χειρουργικών επεμβάσεων.
 • Γίνονται μικρές τομές δίκην «κουμπότρυπας» , οπότεεπιτυγχάνεται το ύψιστο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.

Αντενδείξεις λαπαροσκόπησης

 • Σωματότυπος
 • Ιδιαίτερα μεγάλα ινομυώματα σε δυσχερή ανατομική θέση
 • Ιστορικό προηγηθέντων χειρουργικών επεμβάσεων

Επιπλοκές λαπαροσκόπησης

Είναι σπάνιες [ περίπου 1/1000 λαπαροσκοπήσεις ] και σχετίζονται τις περισσότερες φορές με τραυματισμό ενδοκοιλιακού οργάνου.

Λαπαροσκόπηση αφαίρεση εστιών ενδομητρίωσης   Λαπαροσκόπηση εξωμήτριος κύηση

 

Πώς αφαιρείται ένα ινομύωμα με χειρουργική λαπαροσκόπηση ;

Βασική προϋπόθεση για την διενέργεια της λαπαροσκοπικής αφαίρεσης του ινομυώματος είναι η σωστή τοποθέτηση της ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι. Η ασθενής τοποθετείται σε θέση λιθοτομής ώστε να δίνεται η δυνατότητα της άνεσης της χειρουργικής ομάδας στην τοποθέτηση και διευθέτηση των λαπαροσκοπικών εργαλείων.

Λαπαροσκόπηση αφαίρεση ινομυώματοςΣυνήθως εκτελούνται 4 τομές (πύλες εισόδου). Η κλασσική μικρή τομή στον ομφαλό , όπου τοποθετείται το λαπαροσκόπιο , μία τομή υπερηβική και δύο μικρές τομές στα πλάγια της κοιλιάς, δεξιά και αριστερά. Αφού εισαχθεί το λαπαροσκόπιο [όπως φαίνεται στο video], επισκοπούνται τα όργανα  της άνω και κάτω κοιλίας και αξιολογείται η πύελος και το ινομύωμα. Κατόπιν, γίνεται έγχυση ειδικού διαλύματος πιτρεσσίνης πέριξ του ινομυώματος  με σκοπό να εξασφαλισθεί όσο το δυνατόν λιγότερο αιματηρό το χειρουργικό πεδίο. Λαμβάνεται πρόνοια να μην εισέλθει το διάλυμα στην κυκλοφορία του αίματος.

Στην συνέχεια, όπως φαίνεται στο video, εκτελείται τομή με μονοπολική διαθερμία στο άνω μέρος του ινομυώματος. Κατόπιν, γίνεται προσπάθεια να διαχωρισθεί  το ινομύωμα από τους γύρω ιστούς και με περιστροφικές κινήσεις εξέρχεται από την κάψα του. Τυχόν , υπάρχουσα αιμορραγία ελέγχεται με την ενδοδιαθερμία. Για την αφαίρεση του ινομυώματος, δεν χρειάζεται να γίνει άλλη τομή.

Στο εμόμενο video φαίνεται πως τελικά με ειδικό εργαλείο, το ενδοσκοπικό τεμαχιστή ιστών (morcellator), κόβεται το ινομύωμα σε λεπτά τεμαχίδια, τα οποία λαμβάνονται με την λαβίδα σύλληψης και αποστέλλονται για ιστολογική εξέταση. Επειδή  η τραυματική επιφάνεια είναι μεγάλη, το τραύμα συρράπτεται με ειδικό λαπαροσκοπικό ράμμα που φέρει βελόνη.Πώς αφαιρείται μία κύστη ωοθήκης με χειρουργική λαπαροσκόπηση


Η λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστεων ωοθήκης, γίνεται μέσω δύο τομών όπου με λεπτούς χειρουργικούς χειρισμούς, εξαιρείται η κύστη με το τοίχωμα της και διατηρείται ο υπόλοιπος ιστός της ωοθήκης με απώτερο σκοπό την διατήρηση της γονιμότητας της γυναίκας στο έπακρο.
Λαπαροσκόπηση αφαίρεση κύστης ωοθήκης
Η τεχνική , όπως φαίνεται στα video, είναι η εξης:
Α. Αφού διανοιχθεί η κύστη, με την χρήση λαπαροσκοπικού ψαλιδιού, συλλαμβάνεται το τοίχωμα της κύστης με λαβίδες βιοψίας και με περιστροφικές κινήσεις, αφαιρείται.
Β. Γίνεται αναρρόφηση του περιεχομένου της κύστης και εξέρχεται η κύστη μέσω της οπής.
Στο τέλος της επέμβασης, όπως άλλωστε σε κάθε λαπαροσκοπικό χειρουργείο, γίνεται σχολαστική έκπλυση της κοιλιάς και αναρρόφηση των υγρών με ειδική συσκευή.